Politika ISŘ

V rámci integrovaného systému řízení (IMS) deklarujeme jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky pro řízení kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i informační bezpečnosti.

Vedení společnosti a všichni zaměstnanci naší společnosti se snaží účinným způsobem identifikovat a plnit potřeby a očekávání zákazníků, dodavatelů i vlastníků firmy, dosahovat, udržovat a zlepšovat celkovou výkonnost a způsobilost firmy. Za tímto účelem jsme zavedli INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ (ISŘ / IMS), který zahrnuje systémy dle norem ČSN EN:

 • ISO 9001:2009 - systém managementu kvality (QMS)
  Politika kvality byla vyhlášena za účelem zlepšování řízení.
 • ISO 14001:2005 - systém environmentálního managementu (EMS)
  Cílem environmentální politiky je podpora ochrany životního prostředí a prevence znečišťování a ochrana lidského zdraví.
 • OHSAS 18001:2008 - systém managementu bezpečnosti práce
  Cílem politiky BOZP je podpora dodržování bezpečnosti práce a požární ochrany.
 • ISO 20000-1:2012 - systém managementu IT služeb (ITMS)
  Politika ITSM je především politikou kvality a zlepšování služeb, hlásí se k základním procesům definovaným v principech managementu služeb v IT, určuje směr a vyjadřuje podporu pro management poskytování služeb ze strany vedení. Záměrem vedení je podporovat cíle, principy a rozvoj managementu poskytovaných služeb.
 • ISO 27001:2014 - systém managementu bezpečnosti informací (ISMS)
  Politika bezpečnosti informací má za cíl informovat zákazníka, partnery společnosti i veřejnost o trvalém zájmu chránit všechna informační aktiva a aktiva využívaná na jejich zpracování vůči externím i interním hrozbám, jejich zneužití, prozrazení nebo zničení.

Kompletní dokument politiky integrovaného systému řízení [280 kB]

 

Tisk
Our Technology Your Success