Technologie

Sázíme na technologie, které pomáhají šetřit čas našim klientům i nám. Každá přidaná hodnota v našich aplikacích vyžaduje individuální posouzení nejvhodnějších nástrojů a postupů. Inovace je proto nedílnou součástí práce na každém projektu.

Java EE

Platforma Java EE je základním stavebním kamenem většiny našich aplikací, které v oblastech výkonu, bezpečnosti a udržovatelnosti nepřipouští kompromisy. Škálovatelnou aplikační logiku v EJB/JPA (Hibernate) doplňujeme obvykle o rozhraní typu WebServices či JMS v souladu s principy SOA. Pro integraci externích systémů a jiných zdrojů dat jsou využívány robustní RA konektory, pro dohled nad funkčností aplikace v dohledových centrech pak standardizované rozhraní JMX.

<XML>

Vývoj našich řešení je orientován na moderní internetové aplikace a proto je XML jedním z formátů, který podporujeme jak při zobrazování obsahu (DHTML, XSL, XSLT, WML) webových či WAP stránek, tak při výměně dat mezi aplikacemi (SOAP, SOAP with Attachments, JMS).

AJAX/PHP

Ctíme trendy v tvorbě interaktivních webových prezentací a nástroje jako jsou AJAX knihovna JQuery, Flash, Actionscript, CSS styly a jazyk PHP nám umožňují realizovat i ty nejodvážnější kreativní představy našich klientů. Pro správu obsahu pak klienti mohou využít integrovaného AARON CMS.

Aplikační a webové servery

Aplikace spadající do kategorie enterprise řešení provozujeme nejčastěji na aplikačních serverech JBoss a Glassfish, nebo v rámci kontejneru Tomcat.

Databázové systémy

Data bývají tím nejcennějším a proto je svěřujeme do správy prověřeným a spolehlivým databázovým systémům jakými jsou Oracle, Informix, MSSQL, DB2 nebo Sybase. Ve velké míře využíváme i čistě open-source řešení typu MySQL. Pro specifické projekty pak nasazujeme nativní Java embedded databáze.

Operační systémy

Optimální výkon dosahují naše aplikace na podnikové infrastruktuře postavené na operačních systémech Oracle Sun Solaris, (Redhat/Fedora) Linux a Microsoft Windows server.

Tisk
Our Technology Your Success