ČD Cargo

Vytvořili jsme ve spolupráci se Symbio Digital koncept webových prezentací pro skupinu České dráhy, do které ČD Cargo patří.

Kladli jsme důraz na jednoduchý design, přístupnost pro uživatele a propracovanou strukturu.

Realizace:  2009

Otevřít webovou prezentaci
Tisk
Our Technology Your Success