AARON GROUP má Superbrand!

Již v závěru roku členové odborné poroty rozhodli o tom, kdo se v roce 2015 bude pyšnit logem Business Superbrands. Právo elitního klubu značek se zlatou plaketou získalo loni 35 členů. Letos mezi ně patříme i my a jsme na to patřičně hrdí.

Organizace Superbrands se řadí mezi jedny z předních nezávislých autorit v oblasti brandingu. Jedná se o celosvětový program nezávislého hodnocení značek, který vznikl před více než patnácti lety ve Velké Británii. Jeho cílem je vyzdvihnout výjimečné značky a dále je zviditelňovat. Program Superbrands funguje v současnosti již ve více než padesáti zemích světa.

U nás cena Business Superbrands Award letos vstoupila již do třetího ročníku. V daném regionu oceňuje značky na základě obchodních výsledků a názoru odborné poroty. Superbrands není soutěž, do které je možné se jakkoliv přihlásit, značka musí být na základě obchodních výsledků nominována. Právě v tom spočívá její exkluzivita.  O udělení Business Superbrands Award rozhoduje v návaznosti na nominaci podloženou obchodními výsledky expertní skupina Business Brand Council, tvořená odborníky s dlouholetými zkušenostmi v oblasti brand marketingu, zástupci profesních organizací, špičkovými kreativci a význačnými experty na oceňování značek. Při hodnocení jsou používána kritéria, jako jsou povědomí o značce, loajalita zákazníků, pověst a tradice.

Již od počátku existence AARON GROUP se snažíme budovat dlouhodobé partnerské vztahy s našimi zákazníky a nabízet jim řešení, která jim pomohou uspět. Ocenění Business Superbrands je pro nás potvrzením, že jsme se vydali po správné cestě.

Tisk
Our Technology Your Success